Organizacijos, kuriose dalyvauja BEA

http://www.wec.lt/  Pasaulinės energetikos Tarybos Lietuvos komitetas

http://www.euronuclear.org/ Europien Nuclear Society (Europos branduolinė draugija)

Asociacijos steigėjai ir juridiniai nariai

Ignalinos AE http://www.iae.lt/

Kauno technologijos universitetas  http://ktu.edu/lt

Lietuvos energetikos institutas http://www.lei.lt/

Visagino atominės elektrinės projektas  http://www.vae.lt/

Asociacijos Prezidentas

Dr. Sigitas Rimkevičius, Lietuvos energetikos instituto direktorius