EN

Apie LBEA

Lietuvos branduolinės energetikos asociacija (LBEA) jungia šalies įmones, švietimo bei mokslo įstaigas ir fizinius asmenius dirbančius branduolinės energetikos sektoriuje. Asociacijos nariai turi ilgametę patirtį ir yra sukaupę reikiamų žinių šioje srityje. Nemažai vykdomų ar jau pasibaigusių projektų yra susiję su Ignalinos atomine elektrine, tačiau veiklos geografija plečiasi ir tarptautiškumas nuolat auga. Asociacija yra Europos branduolinės energetikos sąjungos (ENS) bei Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) narė. Asociacijos nariai dalyvauja įvairiose konferencijose ir kituose renginiuose ir nuosekliai remia tolesnę branduolinės energetikos plėtrą tiek Lietuvoje, tiek ir užsienio šalyse. Jos iniciatyva Lietuvoje kasmet yra organizuojama tarptautinė konferencija, skirta aktualiausiems šio sektoriaus klausimams aptarti. Kviečiame prisijungti prie mūsų bendruomenės ir aktyviai dalyvauti jos veikloje!