Ispanijos pramonės grupės Foro Nuclear parengtoje ataskaitoje teigiama, kad Ispanijos branduolinė pramonė turi teigiamą poveikį šalies ekonomikai.

Socialinį-ekonominį tyrimą atliko konsultantai PricewaterhouseCoopers. Tyrimas atliktas naudojant duomenis, gautus iš įmonių ir organizacijų bei iš viešųjų informacijos šaltinių.

Ataskaitoje nurodoma, kad 2013 m. Ispanijos branduolinės pramonės indėlis bendrame vidaus produkte (BVP) iš viso sudarė 2,78 mlrd. €, tai atitinka 0,27% viso BVP. Sektoriaus tiesioginis indėlis į BVP buvo 1,97 mlrd. € arba 0,19% viso BVP. Branduolinės pramonės bendrovės sumokėjo po 25 € mokesčių už kiekvieną 100 € apyvartos.   2013 m. branduolinė pramonė iš viso sumokėjo 1,14 mlrd. € mokesčių, iš kurių 781 milijonų €  sudarė patirti mokesčiai, kurie atitinka įmonių sąnaudas, ir 360 milijonų € mokesčių vykdant jų verslą. 2013 m. Ispanijos branduolinės pramonės eksportas sudarė 238 milijonus € arba 0,10% viso šalies eksporto tais metais. 2013 m. Ispanijos branduolinėje pramonėje iš viso tiesiogiai ir netiesiogiai dirbo 27 466 žmonės arba 0,16% visos šalies darbo jėgos. Ataskaitoje nurodoma, kad branduolinės pramonės vieno darbuotojo įtaka BVP buvo 3,8 karto didesnė nei Ispanijos vidurkis. 2013 m. 81% darbuotojų Ispanijos branduolinėje pramonėje dirbo pagal nuolatines (neterminuotas) darbo sutartis, o bendras Ispanijos vidurkis sudarė 77%. Vidutiniškai 49,5% darbuotojų branduolinėje pramonėje turėjo aukštąjį universitetinį išsilavinimą, o bendras Ispanijos vidurkis sudarė 41,2%. 2013 m. branduolinė pramonė investavo daugiau nei 71 milijoną €  į mokslinius tyrimus ir plėtrą arba 1,03% visų tokių Ispanijos bendrovių išlaidų.

Foro Nuclear prezidentas Antonio Cornadó pažymėjo: „Svarbu įvertinti branduolinės pramonės svarbą Ispanijos ekonomikai ir plačiajai visuomenei. Foro Nuclear norėjo turėti aiškų vaizdą apie branduolinės pramonės daromą įnašą."  Jis pridūrė „ataskaita rodo, kad produktyvumas branduolinėje pramonėje yra 3,8 karto didesnis už nacionalinį vidurkį. Be to, branduolinė pramonė 1,98% nuo visų įplaukų investuoja į mokslinius tyrimus ir plėtrą, tai yra 2,4 karto daugiau nei Ispanijos vidurkis. Tai rodo, kokia svarbi yra branduolinė pramonė.“ 2014 m. Ispanijos septyni branduoliniai reaktoriai pagamino 57,3 TWh elektros energijos, tai sudarė penktadalį šalies elektros energijos.

Parengta pagal World Nuclear News informaciją

http://www.world-nuclear-news.org/NP-Economic-benefits-of-Spains-nuclear-industry-2209154.html