Branduolinės energetikos asociacijos narių visuotinio susirinkimo metu (2017 05 19) buvo išrinktas naujas prezidentas ir pakoreguota asociacijos valdyba.

Susirinkimo metu vienbalsiai nuspręsta Branduolinės energetikos asociacijos prezidentu skirti Sigitą Rimkevičių.

Taip pat nutarta Branduolinės energetikos asociacijos valdybos nariais skirti:

1.      Joną Gylį

2.      Saulių Kutą

3.      Eugenijų Ušpurą

4.      Gintautą Klevinską

5.      Michail Demčenko

6.      Sigitą Rimkevičių

7.      Tadą Kaliatką