2015-12-07. Kaip praneša Pasaulio branduolinės energetikos naujienos (angl. World Nuclear News), pagal skelbiamus JAV Branduolinės Energetikos Instituto (Nuclear Energy Institute (NEI)) naujausius duomenis JAV branduolinių elektrinių patikimumo ir saugos rodikliai tęsia nuoseklią daugiau nei 10 metų trunkančią aukštų rezultatų tradiciją. Be to, NEI studija taip pat parodė, jog JAV Floridos valstijos branduolinės elektrinės skatina valstijos ekonominę raidą kasmet papildydamos biudžetą virš 1,4 mlrd. $.

Branduolinės elektrinės energijos bloko galios išnaudojimo faktorius (angl. load factor), kuris parodo, kiek laiko energijos blokas dirbo per tam tikrą laikotarpį ir kiek pagamino elektros energijos lyginant su galima maksimalia projektine elektros energijos gamyba per tą patį laikotarpį, 2014 metais sudarė 91,7% ir buvo labai arti 2015 metams užsibrėžto tikslo pasieti 92%. Pažymėtina, jog JAV branduolinių elektrinių energijos bloko galios išnaudojimo faktorius išlieka didesnis nei 91% per pastaruosius 15 metų. Taip pat 2014 metais įvykę 59 neplanuoti automatiniai ar operatoriaus valdomi JAV branduolinių elektrinių energijos blokų sustabdymai pasiekė žemiausią istorinį kiekį, užfiksuotą per paskutinius 12 metų.

JAV branduolinėse elektrinėse pasiekti ypač aukšti eksploatavimo veiklos rodikliai gerai atitinka ir pavyzdinius saugos rodiklius. Pagal Pasaulio branduolinių elektrinių operatorių asociacijos (WANO) ir JAV Branduolinių elektrinių eksploatavimo instituto (INPO) skelbiamus branduolinių elektrinių saugos rodiklius, pagrindinių saugos sistemų, užtikrinančių elektrinių visapusišką apsaugą, parengtis nebuvo nukritusi žemiau 93% per pastaruosius 15 metų, o 2014 metais užfiksuota 96% saugos sistemų parengtis pasiekė aukščiausią lygį nuo 2008 metų.

2014 metai taip pat buvo rekordiniai pagal branduolinių elektrinių darbuotojų saugą. NEI skelbia, jog "Pagal JAV Darbo Statistikos Biuro duomenis, branduolinėse elektrinėse dirbti yra saugiau nei bet kuriame kitame gamybos sektoriuje, laisvalaikio ir renginių sferoje ir net saugiau nei finansų sektoriuje".

Floridos proveržis

NEI taip pat išleido naują ataskaitą, atskleidžiančią Florida Power & Light's (FPL) kompanijos eksploatuojamų branduolinių elektrinių įnašą į valstijos ekonomiką. 25 puslapių apimties metinių duomenų analizė aiškiai parodė, jog St Lucie ir Turkey Point branduolinės elektrinės į valstijos ekonomiką kasmet įlieja virš 1,4 mlrd. $.

Be įdarbintų nuolatinių 700 darbuotojų branduolinėse elektrinėse, elektros energijos generavimas šiose branduolinėse elektrinėse stimuliuoja taip vadinamą ekonomikos "bangos efektą" Floridos valstijoje papildomai sukurdamas ekonominės veiklos už 1.2 mlrd. $ per metus. FPL branduolinių elektrinių eksploatavimas sukuria daugiau nei 5800 tiesioginių ir netiesioginių darbo vietų.

Ataskaita taip pat pažymi, kad St Lucie ir Turkey Point branduolinės elektrinės, kurių kiekvienoje eksploatuojama po 2 suslėgto vandens (PWR tipo) reaktorius, generuoja 12% visos valstijos elektros energijos ir net 98% valstijoje generuojamos elektros energijos be šiltnamio efektą sukeliančių CO2 dujų išmetimų. Tuo būdu Floridos branduolinės elektrinės sudaro reikšmingą valstijos švarios energetikos portfelio dalį.

Pirkimų užsakymų išlaidų, darbuotojų atlyginimų ir mokesčių mokėjimo duomenų apdorojimui NEI savo analizėje naudojo nacionaliniu lygiu pripažintą makro poveikio analizės modelį. Nepriklausoma analizės peržiūra buvo atlikta Ekonominių Tyrimų Įmonės (Economic Research Enterprises) vadovo Julie Harrington. J. Harrington, kuris taip pat yra ir Floridos Valstijos Universiteto Ekonominių Prognozių ir Analizės Centro direktorius, pareiškė, jog NEI atliktoje ekonominio poveikio analizėje branduolinių elektrinių poveikis ekonomikai yra "tikroviškas ir patikimai įvertintas".

2015-12-07 JAV Teksaso valstijos branduolinės elektrinės kasmet atneša 4,4 mlrd. JAV dolerių ekonominės naudos

Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) Teksaso valstijoje eksploatuojamos branduolinės elektrinės kasmet atneša 4,4 mlrd. JAV dolerių (4 mlrd. eurų) ekonominės naudos jų regionuose gyvenančioms bendruomenėms, skelbia JAV Branduolinės energijos institutas (NEI) atlikto tyrimo ataskaitoje.

Kaip teigia paskelbta ataskaita, Comanche Peak branduolinės elektrinės du energijos blokai (operatorius – Luminant bendrovė) ir South Texas Project branduolinės elektrinės du energijos blokai (eksploatuoja to paties pavadinimo operatorius), sąlygojamas ekonominis efektas per 25 metus Teksaso valstijai sieks apie 140 mlrd. JAV dolerių. Minėtųjų branduolinių jėgainių blokai pradėti eksploatuoti 1988-1993 metais, o jų eksploatavimo licencijos, kurių galiojimas yra 40 metų, baigia galioti 2028 m. pradžioje. South Texas Project operatorius pateikė, o Luminant planuoja pateikti paraiškas JAV Branduolinio reguliavimo komisijai (NRC) pratęsti licencijas eksploatuoti branduolinius reaktorius dar 20 metų.

Tyrimo ataskaita pateikta internete adresu: http://bit.ly/1NLgZSf

Šaltinis: NucNet