2015 metų gruodžio mėnesį Paryžiuje vykusių tarptautinių derybų metu buvo parengtas pasaulinis susitarimas iki 2100 metų apriboti bendros vidutinės pasaulio temperatūros kilimą iki mažiau negu 2°C, palyginus su priešindustriniu laikotarpiu. Nemažai tarptautinių organizacijų teigia, kad klimato kaitos švelninimo kontekste branduolinė energetika turėtų būti pripažįstamas kaip tvarus energijos šaltinis ir vertinamas lygiomis teisėmis su kitais mažus šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekius generuojančiais energijos gamybos būdais.

LBEA_pranesimas_apie_COP21.pdf