Gerbiami Branduolinės energetikos asociacijos nariai,

kviečiame Jus į BEA narių visuotinį susirinkimą, kuris įvyks 2018 m. lapkričio 9 d. (penktadienį) 11 val. Kaune, Breslaujos  g. Nr. 3 Lietuvos energetikos institute,  202 auditorijoje.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. BEA Prezidento pranešimas apie Asociacijos veiklą (S. Rimkevičius).

2. BEA Direktoriaus pranešimas apie Asociacijos finansinę situaciją (T. Kaliatka). 

3. BEA veiklos nutraukimo klausimas, diskusijos.

3. Diskusija dėl asociacijos veiklos tęstinumo.

4. Kiti reikalai